Najnovije vijesti
Naslovnica / Preporučamo / Isus je baš Funcut naš

Isus je baš Funcut naš

Isus je baš Funcut naš

Ono kad si
bija maći
kad Te nisu
mogli naći

za tri dana.
E, da nisi Sinak Boga,
platija bi
boga svoga.

A Ti, mirno, mrtvo-ladno
ne upita niti di su,
već in lipo natanane
drža dalje svoju misu,

kako učiš
u svom domu,
zadovoljan,
svoj, na svomu.

Znaš, Isuse,
to nam paše
šta manire
imaš naše:

– Uvik s klapon,
pričaš fino,
loviš ribu,
piješ vino,

bez bičava
nosiš trike,
na magarcu
kroz tiljike…

Ma, ka da si
ode nika
u Razorin
ispo smrika.

* * *
A ono na križu
kada si bija
cili svit si
zadivija.

Cili svit se
s Tobon diči
kako si drža
do Ćaćine riči.

U muci i boli
Ćaća se štuje,
Ćaćina je zadnja,
neka svit čuje.

* * *
I naši mladi
u mome gradu
funcutski te volu
dok funcutski radu.

Fala Ti za ljubav
šta si in da
u ova teška
vrimena zla.

Danonoćno
pomažu puku
i di god dođu
dadu mu ruku.

Sad jednu više
od danas znaš
da si fetivi
Funcut naš.

Ostajen bez rîči,
zadnje su Tvoje,
kad dođeš ode:
– Doša si međ svoje!

Vinka Anić
2. travnja 2020.g.