Najnovije vijesti

Jorgovan

Jorgovan

Nosila je gradsko cviće
otočanka baka Stana,
ponavljala da ga nosi
za svog sina Jorgovana.

On je bran’ja Maslenicu,
ja ostala ode sama
u kućici od kamena
i sa stablon jorogvana.

Ali kako da ga berem
kad san tako tebe zvala,
i svaki put kad ga gledan,
samo bi se incukala

i pitala: “Dragi sine,
kako li si odleprša
braneć’ ovi sivi kamen,
ovu šaku vrućeg krša.

Našli su te kraj rašeljke
na postelji od litice,
a okolo samo smilje
i procvale sikavice.

Jorgovane, dragi sine,
kako li će dalje mati
kraj ocvalog jorgovana,
nit’ ga brati, niti zvati.”

Vinka Anić