Najnovije vijesti
Naslovnica / Preporučamo / Posveta Lateranske bazilike

Posveta Lateranske bazilike

Godine 313. car Konstantin je svojim Milanskim ediktom dao kršćanima slobodu ispovijedanja vjere. Od tada su slobodno i nesmetano mogli graditi  posebne zgrade svoga okupljanja koje, prema imenu zajednice koje se u njima okupljaju, nazivaju crkve. Time počinje doba sakralne arhitekture i umjetnosti, najprije gradnjom starokršćanskih bazilika, zatim romaničkih i gotičkih katedrala, pa onda veličanstvenih renesansnih remek-djela, raskošnih baroknih crkava, sve do crkava od betona i čelika najrazličitijih oblika u ovo naše vrijeme.

Lateransku je baziliku dao sagraditi papa Melhijad (311.-314.) na prostoru koji mu je za tu svrhu darovao car Konstantin. Godine 324. tu je baziliku papa Silvester I. svečano posvetio Presvetom Spasitelju. To je prva posvećena crkva. Od tada je ova crkva više od deset stoljeća sjedište poglavara Crkve, a tek se u 15. stoljeću to sjedište preselilo u Vatikan. U njoj, i u susjednoj lateranskoj palači, održano je pet općih sabora Katoličke Crkve, zvanih lateranski (1123., 1139., 1179., 1215. i 1512. godine).

S pravom je ta crkva nosila , i još danas nosi, časni naziv na svom pročelju: “Mater et caput omnium ecclesiarum Urbis et orbis”, što znači “Majka i glava svih crkava grada Rima i svijeta“.

Dok danas slavimo blagdan posvete Lateranske bazilike, mi se sjećamo svoje povezanosti s Papom i cijelom Crkvom. Podsjećamo se da Bog u svojoj dobroti dopušta da gradimo crkve  u kojima ćemo se kao zajednica okupljati i njega slaviti, ali nas podsjeća da je od najsjajnijega zdanja i najveličanstvenije katedrale svetiji nutarnji hram čovjeka, hram svakoga od nas, ali i onoga pokraj nas, radi kojega je i Isus sišao s neba k nama, ovdje na zemlju.

Isuse, daj nam da nas izjeda revnost za onaj hram u kojem smo primili i u kojem primamo sakramente, u kojem smo kršteni, potvrđeni, u kojem je mene biskup pomazao za tvojega slugu, u kojem smo primili ili primamo milosni dar oproštenja, u kojem se možemo hraniti s tvojeg stola. Nadasve te molim da me izjeda revnost za hram moje duše, za hram duše svakoga brata i sestre koje si poslao na moj životni put.

Prošetajte bazilikom sv. Ivana Lateranskog