Najnovije vijesti
Naslovnica / PROPOVIJEDI / Reći Bogu DA (Mala Gospa – 8. rujna 2019.)

Reći Bogu DA (Mala Gospa – 8. rujna 2019.)

Evanđelje današnjega blagdana, blagdana rođenja Bl. Dj. Marije, Male Gospe počinje rodoslovljem „Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova“, a završava opisom Isusova rođenja. Na rođendan Majke govor je o Sinu. Kako to? To je zato što Marijina veličina i značenje, pa tako i njezin rođendan dobiva puni smisao upravo po Njezinom Sinu Isusu Kristu. Na rođendan Majke govori se kako je začet njezin sin, koje će ime dobiti i zašto se sin rađa. Marija će roditi sina koji će „spasiti narod svoj od grijeha njegovih.“ A ovaj najvažniji događaj za sve ljude, događaj rođenja Marijina sina navijestio je prije prorok koji govori da će „Djevica začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel – što znači : S nama Bog.“ Tako govori današnje evanđelje.
Dakle, ovaj današnji blagdan, blagdan Marijina rođenja usko je povezan s Bogom i njegovim promislom da spasi svijet po svom Sinu Isusu Kristu koji se rađa od Djevice Marije. Marija rađa Emanuela – s nama Bog. Marija je Bogorodica. Eto, zato slavimo Marijin rođendan. Zato je Marija već prije svoga začeća bila u Božjem promislu. Zato je ona bezgrešno začeta. Zato ju je Bog sačuvao od svakoga grijeha. Zato je častimo i štujemo. Zato slavimo njezin rođendan. Budući da je Marija rođena od ljudi, od roditelja Joakima i Ane, pokazuje nam da je i Marija samo čovjek, kao i svi mi. Ali pokazuje i to da je Marija na poseban način od Boga blagoslovljena i izabrana te sačuvana od svake ljage grijeha, bilo onog iskonskoga-istočnoga ili osobnoga grijeha. Ona je, dakle, i bezgrešno začeta, jer ju je Bog odabrao da bude Majka Sina Božjega, kojega je začela po Duhu Svetome.
Uvijek i ponovo moramo naglasiti Marijino čovještvo, jer ona nije ni anđeo ni božica. Ona je čovjek ali na poseban način od Boga izabrana. Ona je Božja Izabranica. Ali i kao svojoj Izabranici Bog šalje svoga anđela i naviješta Mariji veliki događaj i traži od nje pristanak. Bog poštuje ljudsku slobodu. On želi ljudski „da“ u svojim planovima. Bog ne prisiljava. On bira i poziva, a na čovjeku je da odgovori. Bog traži ljudsku suradnju. Marija surađuje. Ona je rekla „da“ iako nije baš sve razumjela. Postavlja i ona pitanja anđelu: Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Sličnu sudbinu doživio je i njezin sveti muž Josip. Anđeo mu se u snu objavljuje i govori da prihvati Mariju i da je uzme za svoju ženu, jer ono što je u njoj začeto je po duhu Svetome začeto. I Josip je samo čovjek. I njega obuzima sumnja. Nije ni njemu sve jasno. Smišlja kako otpustiti svoju zaručnicu. Međutim i Marija i Josip odgovaraju sa svojim „da“ volji Božjoj. S vjerom i potpunim predanjem u volju Božju stavljaju sve svoje, i brige i muke, i radosti, kao i sumnje u ruke Božje, živeći i vršeći volju Božju. Tu se vidi Marijina i Josipova poniznost i jednostavnost kao i potpuno predanje u volju Božju.
Upitajmo se svi mi danas na Marijin rođendan: Komu se mi povjeravamo? S kim razgovaramo u svojim sumnjama? Jesmo li otvorili uši srca i duše da možemo čuti Božje pozive? Što podrazumijevamo pod Božjim pozivom? Božji su pozivi različiti, kao što smo i mi ljudi različiti. Nismo svi za isti poziv. Netko je pozvan biti u braku, biti roditelj. Mnogi se ne odazivaju na ovakve pozive, jer se boje budućnosti, žele vidjeti ishod. Obično ne spominju Božju volju. Oslanjaju se samo na sebe. Rijetki kažu neka bude volja Božja. Neke opet Bog poziva na poseban put, na put redovništva i svećeništva. I kod takvih poziva najviše je promišljanja i sumnji. Jesam li baš ja pozvan? Jesam li ja za to? Imamo li hrabrosti poput Marije i Josipa Bogu reći da iako ne vidimo i ne razumijemo sve?
Danas na Marijin rođendan vidimo da Bog treba čovjeka, kako onda tako i danas. Bog traži i treba ljude koji su voljni Bogu reći svoj „da“. „Da“ za Božje planove u ovom našem današnjem svijetu. Bog je i danas Emanuel – s nama Bog. Pitanje je samo: jesmo li mi s Bogom?

fra Josip Klarić

Evanđelje: Mt 1, 1-16.18-23

Rodoslovlje Isusa Krista, sina Davidova, sina Abrahamova. Abrahamu se rodi Izak. Izaku se rodi Jakov. Jakovu se rodi Juda i njegova braća. Judi Tamara rodi Peresa i Zeraha. Peresu se rodi Hesron. Hesronu se rodi Ram. Ramu se rodi Aminadab. Aminadabu se rodi Nahšon. Nahšonu se rodi Salma. Salmi Rahaba rodi Boaza. Boazu Ruta rodi Obeda. Obedu se rodi Jišaj. Jišaju se rodi David kralj.
Davidu bivša žena Urijina rodi Salomona. Salomonu se rodi Roboam. Roboamu se rodi Abija. Abiji se rodi Asa. Asi se rodi Jozafat. Jozafatu se rodi Joram. Joramu se rodi Ahazja. Ahazji se rodi Jotam. Jotamu se rodi Ahaz. Ahazu se rodi Ezekija. Ezekiji se rodi Manaše. Manašeu se rodi Jošija. Jošiji se rodi Jehonija i njegova braća u vrijeme progonstva u Babilon. Poslije progonstva u Babilon Jehoniji se rodi Šealtiel. Šealtielu se rodi Zerubabel. Zerubabelu se rodi Elijakim. Elijakimu se rodi Azor. Azoru se rodi Sadok. Sadoku se rodi Akim. Akimu se rodi Elijud. Elijudu se rodi Eleazar. Eleazaru se rodi Matan. Matanu se rodi Jakov. Jakovu se rodi Josip, muž Marije, od koje se rodio Isus koji se zove Krist.
Rođenje Isusa Krista zbilo se ovako. Njegova majka Marija, zaručena s Josipom, prije nego se sastadoše, nađe se trudna po Duhu Svetom. A Josip, muž njezin, pravedan, ne htjede je izvrgnuti sramoti, nego naumi da je potajice napusti. Dok je on to snovao, gle, anđeo mu se Gospodnji ukaza u snu i reče: »Josipe, sine, Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju. Što je u njoj začeto, doista je od Duha Svetoga. Rodit će sina, a ti ćeš mu nadjenuti ime Isus jer će on spasiti narod svoj od grijeha njegovih.« Sve se to dogodilo da se ispuni što Gospodin reče po proroku:
Evo, Djevica će začeti i roditi sina i nadjenut će mu se ime Emanuel — što znači: S nama Bog.