Najnovije vijesti
Naslovnica / Preporučamo / Roditelji i djeca na misi

Roditelji i djeca na misi

Sveti Justin oko 155. godine piše o nedjeljnom okupljanju kršćana na euharistijsko slavlje: Svi se sabiru. Kršćani hrle k istom mjestu na euharistijski sastanak. Prethodi im sam Krist, glavni djelatnik u Euharistiji. On je veliki svećenik Novoga saveza. On sam nevidljivo predsjeda čitavom slavlju. I upravo zastupajući ga, biskup ili prezbiter predsjeda sastanku, nakon čitanja drži homiliju, prima darove i izriče euharistijsku molitvu. Svi u slavlju imaju svoj djelatan udio, svatko na svoj način: čitači, prinosioci darova, djelitelji pričesti te sav narod koji sudjelovanje potvrđuje poklikom Amen.

Euharistija je dakle susret sa živim Kristom u kojem sudjeluje zajednica vjernika. I djeca pripadaju zajednici vjernika te ih se nikako ne smije isključiti iz euharistijskog slavlja. Roditeljima se stoga preporučuje da djecu od naj­ranije dobi vode u crkvu. Djetetu unaprijed treba ispričati što će se događati u crkvi. Objasni­ti mu da se pri ulazu u crkvu treba prekri­žiti, uzeti blagoslovljenu vodu i pokleknuti. Kad dijete vidi da to roditelji rade dostojan­stveno i ono će to tako činiti. Treba zau­zeti sjedeće mjesto što bliže oltaru da bi dijete moglo nesmetano promatrati zbi­vanja za vrijeme mise. U misi imamo mnoštvo poticaja za sva djetetova osjetila: prostor  ispunjen cvjetnim aran­žmanima, širi se ugodan miris cvijeća, svjetlucavi sjaj svijeća i lijepi lusteri obasjavaju šarenilo unutrašnjosti dok se prozori pre­sijavaju u raznobojnim stakalcima, čuje se divna glazba s orgulja, ljudi pjevaju i izmjenjuju fine geste.

Roditelji mogu ako je dijete nemirno i ometa slavlje dati mu igračku koja ne zuji ili buči. Djeca vole kad im se dozvoli da sa­mostalno ubace novčani dar u košaricu koju im ponudi ministrant. Treba im objasniti i omogućiti da to učini. Time će dobit poruku da roditelji imaju u svoju djecu povjerenja. Većina vjernika rado će djetetu dati ruku za vrijeme pružanja znaka mira. Djetetu to treba objasniti još kod kuće i ohrabriti ga da pruži svoju ručicu i prihvati pruženu ruku. Na kraju mise djetetu treba najavi­ti kako će se oprostiti sa crkvom, da će se zajednički prekrižiti, ispred crkvom se malo zaustaviti s prijateljima i sa svećenikom.

Crkva je uvijek mjesto dostojanstva i koliko god rodi­telji voljeli svoje dijete, ne smiju mu dozvoliti da puzi oko oltara ili trčkara između vjernika. Svojim mirnim drža­njem roditelji će spriječiti dijete da doživljava cr­kvu kao igralište. Ako dijete počne plakati i ne može ga se primiriti uobičajenim zagrljajem i poljupcem, treba ga uzeti na ruke i diskretno se povući iz crkve i prošetati.

Nije mudro da se dolazak s djetetom u crkvu odgađa pod izlikom daje ono još malo i da neće moći razumjeti o čemu se radi. Ne treba inzistirati da dijete prisustvuje cijeloj misi, ukoliko je nemirno. Ponekad čak i maloj djeci samo jedan dio mise može biti očaravajući doživljaj. Oso­bito ako se s djetetom udobno sjedi blizu oltara. Dakako da malo dijete još nije spo­sobno shvatiti srž mise. No, ono će ipak steći utisak da se radi o važnom i veli­čanstvenom zbivanju. Treba mu omo­gućiti da se usred svega toga osjeća ugodno i sigurno i da može nesmetano upijati utiske. Na taj način ono će po­stupno i ispravno oblikovati svoje osobno poimanje svetoga. Euharistijsko slavlje prilagođeno za djecu slavimo svake nedjelje u crkvi Gospe van Grada u 11:00 sati, čime želimo djeci približiti sakrament euharistije koji je izvor i vrhunac slavlja i zajedništva Crkve.