Najnovije vijesti
Naslovnica / Preporučamo / Sveti Josipe, dođi na pogače!

Sveti Josipe, dođi na pogače!

Sveti Josipe, dođi na pogače!

Tako san spokojna i sigurna u Te,
nikakve viruse ja ne brojin,
ma kad Ti je Stari povirija Sina,
bilo bi jadno, da se ja bojin.

Proliće sad je i maslina cvita,
svako vrime prođe, pasat će i ovo,
a zbunjeni ljudi vrteć se ne ćutu
da in prid noson parti valentinovo.

A ja san sritna šta si baš moju
Hrvatsku odabra i bacija mrižu
usidren ode u ”šjor pučanstvu”,
čuvaj i’, diko, da nigdi ne bižu.

Možda niki teke i gubu kuražu
pa vapiju Tebe da in skineš brime,
a ja ću Ti dotle ispeći pogače
kako i sliši u ovo sveto vrime.

Dovedi Maćog i Majku nan Maru
i ne zaboravi ni drugima reći
da će pogača biti za sviju,
ako i’ pofali, ja ću jope peći.

Vinka Anić
25. travnja 2020.