Najnovije vijesti
Naslovnica / Preporučamo / Treći tjedan došašća: Utorak

Treći tjedan došašća: Utorak

Svaki čovjek koji dođe na svijet traga čitav svoj život za zaštićenošću. Svaki čovjek treba toplo gnijezdo, sigurnu luku. Dom je osnovna potreba i stoga i temeljno čovjekovo pravo. Kad ljudi postanu nečovječni, započinju druge isključivati, protjerivati, odbacivati. Tada moraju ljudi bježati pred ljudima. Ljudi postaju usamljeni, bez korijena, bez doma i domovine. Ne znaju više kamo pripadaju.

Drama našeg vremena jest da jedni drugima više ne možemo dati sigurnost i zaštićenost. Dom ćeš naći jedino uz biće čije srce za tebe kuca. Mi jedni drugima više ne možemo dati dom jer ni sami više nismo zaštićeni, jer smo zaboravili ljubiti, jer smo napustili Boga, izvor svake ljubavi. Pokušaj u tihom obraćanju Bogu ponovno naći ljubav. Ako si u Bogu zaštićen, moć ćeš i drugima pružati toplinu, sigurnost, dom. I tako ćeš postati sretan.

Tamo gdje nalazimo toplinu i sigurnost, gdje vlada uzajamno povjerenje, srdačna briga jednih za druge, tamo gdje svatko za svakoga ima srca, tamo smo kod kuće.

Phil Bosmans, Ususret Božiću