Najnovije vijesti
Naslovnica / PROPOVIJEDI / U potrazi za smislom (Bogojavljenje)

U potrazi za smislom (Bogojavljenje)

Čovjek je od svog rođenja pa do smrti na putu traženja. Traži odgovarajuću školu, zanimanje, posao, mjesto za odmor, prijatelje… Milijuni ljudi su na putu traženja, neki kao znanstvenici, avanturisti ili turisti, drugi opet na putu traženja mira i boljih uvjeta za život. Mnogi migranti ne prezaju ni pred smrtnim opasnostima koje vrebaju na svakom koraku ili na svakoj morskoj milji u nesigurnim plovilima, na granicama država, čekajući pred bodljikavom žicom ili zidom. Među tom masom ljudi na putu traženja ima mnogo Hrvata. Hrvatsku je u posljednjih nekoliko godina napustilo tisuće mladih ljudi kako samaca, tako i čitavih obitelji, tražeći bolje uvjete života negdje u tuđoj zemlji. Traži se sve i svašta. Iza svakog tog migranta stoji vlastita sudbina, povijest i razlog njegova bijega iz Domovine. Ulogu igra i politika i klima u društvu, a i mediji igraju svoju ulogu. Općenito govoreći, stvara se jedno nepovjerenje u sve i svakoga.
Međutim, barem tako izgleda, da ljudi ipak više traže smisao života, puno više od materijalnih dobara. Možda čovjeka neće ništa tako jako tjerati kao što je to traženje smisla života. Teško je kada se mladi čovjek ne može ostvariti u svojoj zemlji, kada ne nalazi ono o čemu sanja i kada ne vidi smisla opstanka.
Traženje boljih uvjeta za život, traženje smisla života, bijeg u inozemstvo, nije samo fenomen našega vremena i naše Domovine. Oduvijek je čovjek na putu traženja. Na put se upućuje jer nije zadovoljan s onim što ima ili nije našao odgovor na svoja pitanja.
Današnja svetkovina Bogojavljenja bila je i ostala svetkovina traganja za smislom života. Ovo je svetkovina traženja i nalaženja Boga kao i smisla svoga života. Onima koji istinski Boga traže, Bog se objavljuje. Tri mudraca o kojima govori današnje evanđelje dali su se na daleki put. Oni su na putu traženja. Nisu tražili bolje materijalne uvjete života, jer su sami bili vrlo bogati. Bili su puni blaga. Oni još darivaju i dijele. Evanđelje govori o zlatu, tamjanu i smirni. Oni su tražili smisao svoga života. Nisu se zadovoljili s onim što su i što imaju, htjeli su puno više. Htjeli su puninu života, a puninu života može dati samo Bog. I zato je trebalo poduzeti put u nepoznato. Zato je trebalo znati čitati znakove na nebu, kretanje zvijezda. Predivna je ovo slika traženja Boga i smisla života. Sve je uključeno: i čovjek, i njegova mudrost, i njegovo materijalno stanje, i poznavanje astrologije, i poznavanje starih pisama, kao i proročke vizije, upoznavanje drugih zemalja i njihovih vladara. Onaj koji se uputi tražiti Boga ne poznaje zapreke. Vjerujem da se ovi mudraci nisu zadovoljili sa svojim znanjem o Bogu, oni su htjeli imati i iskustvo Boga. Zato se nisu bojali lutanja i traženja, propitivanja. Sve su učinili da dođu do novorođenoga kralja.
Ista ova evanđeoska priča govori o Novorođenom kralju Izraela, o zemaljskom aktualnom kralju Herodu, kao i onima koji traže iskreno Novorođenoga. Herod se ne miče. Čvrsto drži ono što ima i što je postigao. Umjesto Boga, sebe stavlja na prvo mjesto. Vlast i čast mu je na prvom mjestu i zato ne preza ni pred krvoprolićem nevine djece. Ali, umjesto radosti i smisla života, Heroda progoni strah.
Za razliku od njega, ova trojica kraljeva, odnosno mudraca, svjesni su da ih ne može zadovoljiti samo ono materijalno. Oni dijele svoje bogatstvo. Oni darivaju. Proučavajući Predaju i Pisma oni očekuju dana obećanja, koja nadilaze svako materijalno bogatstvo. Oni idu ususret smislu svoga života. Smisao svoga putovanja, riskantnog i vrlo dalekoga puta, mudraci nalaze u malom Djetetu u jaslama. Dijete u jaslama ne ponaša se kao kralj nego leži bespomoćno, ovisno o svojoj majci, njezinoj brizi i ljubavi. Nema ovo dijete, “novorođeni kralj“ nikakvo bogatstvo, nikakvu vojsku. Ali, baš pred njim pregibaju svoja koljena mudraci. U ovom Djetetu našli su smisao života. Ovo Dijete njihov je put, njihova istina i život. Našavši Boga i smisao svoga života, oni se ne vraćaju na stari put, nego idu novim putem: „…otiđoše drugim putem u svoju zemlju“, kaže evanđelje. Onaj koji iskusi i doživi Boga ne može ostati na istom putu.
Što nama znači svetkovina Bogojavljenja?
Ova nam svetkovina može pomoći tako da ne savijamo svoja koljena pred ljudima nego samo pred Bogom. Da ne tražimo smisao svoga života u stjecanju materijalnih dobara, nego da se tako s njima služimo da nam pomognu doći do Boga i smisla svoga života darivajući potrebite. I treće, najvažnije, da ako iskreno Boga tražimo da će se On na ovaj ili onaj način, preko ovoga ili onoga nama objaviti, te da tako čitav život možemo slaviti Bogojavljenje.

fra Josip Klarić

Evanđelje: Mt 2, 1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
’A ti, Betleheme,zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pāsti narod moj – Izraela!’«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.