KRIZMA

ŠTO JE POTREBNO ZA SAKRAMENTE PRVE PRIČESTI I KRIZME

  • Vjeroučenici koji stanuju na teritoriju naše župe mogu upisati vjeronauk za Prvu svetu Pričest i sv. Krizmu.
  • Vjeroučenici – i njihovi roditelji – koji redovito pohađaju nedjeljom i blagdanima misu u našoj crkvi mogu upisati vjeronauk za Prvu svetu Pričest i sv. Krizmu – s tim da roditelji obavijeste vlastitoga župnika po mjestu stanovanja da će dijete upisati župni vjeronauk u župu Gospe van Grada jer su u njoj redoviti sudionici misnih slavlja.
  • Ukoliko dijete nije kršteno u župi Gospe van Grada potrebno je dostaviti potvrdu o krštenju. Potvrda se preuzima u župi krštenja.
  • Potrebno je dostaviti posvjedočenje za kuma(u) – kad  je riječ o sakramentu Krizme – da može kumovati. Kum(a) ukoliko su vjenčani trebaju biti crkveno vjenčani. Potvrda se izdaje u župi krštenja!

Upisi se vrše nakon mise ili u župnom uredu u uredovno vrijeme u mjesecu rujnu.

Krštenici u sakramentu potvrde primaju neizreciv Dar, samoga Duha Svetoga. Obilježeni pečatom tog sakramenta „još su savršenije vezani uz Crkvu i tako su više obvezni da kao pravi Kristovi svjedoci riječju i djelom šire i brane vjeru“.
Sakrament potvrde podjeljuje se pomazanjem krizmenim uljem na čelu koje se izvodi polaganjem ruke i riječima: „N, primi prečat dara Duha Svetoga“. Propisano je da se mazanje vrši na čelu krizmanika, rukom krizmatelja, desnim palcem i u obliku križa. Pojedine potvrđenike pri samom primanju sakramenata redovito prati kum. On mu kasnije pomaže da moću Duha Svetoga kojega je primio, vjerno u život provodi obećanja što ih je dao na krštenju. Dobro je da krsni kum bude također kum na potvrdi.

Osobine kuma:
– da bude dovoljno zreo za tu zadaću (min. 16 god.);
– da pripada katoličkoj Crkvi te da je kršten, potvrđen i pričešćen te da provodi život u skladu s vjerom;
– da mu pravo ne zabranjuje vršiti službu kuma i da nije javni grešnik.

Izvorni službenik potvrde je biskup. Krštenik, obilježen od biskupa mirisavim uljem, prima neizbrisivi biljeg, Gospodnji pečat i dar Duha koji ga savršenije suobličuje Kristu te mu udijeljuje milost da među ljude širi „dobar miris“. Učinak je sakramenta potvrdi puni izljev Duha Svetoga, kao što je nekoć bio podijeljen apostolima na dan Pedesetnice. Potvrda pridonosi rastu i produbljenju krsne milosti: dublje nas ukorijenjuje u božansko posinjenje, čvršće nas sjedinjuje s Kristom, umnaža u nama darove Duha Svetoga, usavršuje naš vez s Crkvom. Svetu krizmu (mirisavo ulje) posvećuje biskup na misi koja se u tu svrhu redovito slavi na Veliki četvrtak.
Jedan od uvjeta primanja potvrde, prema Direktoriju HBK za pastoral sakramenata, je pohađanje župne kateheze (vjeronauka) najmanje tri godine, a preduvjet je i pohađanje školskoga vjeronauka.

Prethodni članak
Sljedeći članak

NOVO NA STRANICI

VIŠE:

Župne obavijesti (od 3. d...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 25. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 18. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 11. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...