SLIKA GOSPE VAN GRADA

Ulazeći u crkvu Gospe van Grada prvo što u oko upada je veliki oltar i na njemu Gospina slika. Oltar Porođenja Blažene Djevice Marije je nabavljen u Veneciji 1783. godine, kad je Gospina bratovština odlučila da podigne novi oltar od mramora. U tu svrhu Jakov Šupuk, prokurator bratovštine sastavio je ugovor s Petrom Faticom, profesorom umjetnosti iz Venecije. Bratimi su za izgradnju oltara morali donijeti po „barilo“ vina, a profesoru se isplaćivalo na rate novčano. O kojoj se svoti novca radi u ugovoru se ne govori. Na retablu oltara postavljena je slika Gospe van Grada koju pridržavaju dva anđela, a druga dva anđela rastežu zavjesu ispod mramorne krune. Na reljefnom antipendiju razigrana djeca nose svijeće i voće oko Gospina lika u sredini. Na vrhu retabla sjede dva anđela, a dva su svjećonoše sa strane retabla. U sredini retabla je svetohranište od šarenog mramora.

Stara Gospina oltarna slika na drvetu, vjerojatno djelo slikarske dalmatinske škole (XV. st.), čuva se u župnom arhivu. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture iz Splita restaurirao je 1988. godine sliku „Bogorodica sa djetetom“ majstora Nikole Vladanova. Prema restauratoru Slavku Alaču slika je izrađena između 1520. i 1560. godine. Don Krsto Stošić u svojoj knjizi o župi Gospe van Grada tvrdi da se Gospina slika prije 800 godina nalazila u Bilicama (Jerkulaovac) u kapeli, odakle je prenesena prvo u crkvu na Pomišlju, a poslije u varošku crkvu sv. Kuzme i Damjana. To se dogodilo najvjerojatnije 1452., kad je ustanovljena Gospina bratovština. Postoji također predaja da su Gospinu sliku sa sobom donijeli franjevci s Visovca, kako se pjeva u pučkoj pjesmi: “Od milosti Gospe slavna, s Visovca si došla k nama. U vremena jošte davna Kandijskog za bojnog plama.”

Slika je poprilično oštećena, te je tadašnji župnik fra Mirko Buljac zatražio da se napravi kopija originala, koju je izvrsno izveo Slavko Alač. Originalu je dodao donji rub haljine, koji je vjerojatno s originala otpilan radi veličine okvira u koji je slika trebala stati. Danas se ta slika nalazi na glavnom oltaru. Sa slike je skinuta srebrnina, Gospina „košuljica“ koja je ukrašena srebrenim i zlatnim nakitom. Dobar dio nakita su pokrali lopovi 1906. godine. Prema župniku fra Mirku Buljcu „srebrena košulja“ je skrivala Gospinu sliku pogledu vjernika, a i zbog vlage koja se skupljala ispod „košuljice“ propadala je i slika jer nije mogla „disati“. Piše u župnoj kronici da je sada kad je kopija originala postavljena na oltar, bez srebrene košulje“ zasjala i slika i oltar i crkva. Slika koja se nalazi na oltaru zajedno s okvirom 2008. godine, prilikom temeljite obnove crkve izvana i iznutra, još je jednom restaurirana. Na sliku je stavljena i zlatna kruna na Marijinoj i Isusovoj glavi, a originalna Gospina „košuljica“, srebreni okvir čuva se u župnom arhivu.

Rad akademskog slikara Bruna Bulića „Bogorodice s djetetom“ sa „srebrenom košuljom“ i zlatnom krunom postavljena je u blagovaonicu župne kuće. Ta se slika neko vrijeme nosila u crkvu za vrijeme Devetnice Maloj Gospi, kao i u procesiji na sam blagdan.

Slika je naručena prigodom misija u župi 1974., a na poleđini slike nalazimo natpis: Bruno Bulić: “Preslik slike Gospe van Grada”. Šibenik, studeni 1974. Po želji o. fra Silvestra Aračića.

Prethodni članak
Sljedeći članak

NOVO NA STRANICI

VIŠE:

Župne obavijesti (od 14. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 24. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 17. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 10. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...