Najnovije vijesti
Naslovnica / PROPOVIJEDI / Bog nas želi slobodne (4. nedjelja kroz godinu – B)

Bog nas želi slobodne (4. nedjelja kroz godinu – B)

Često znamo, osobito kada je riječ o iskusnim i vještim govornicima u politici i diplomaciji, ne izbjegavati odgovore na postavljena pitanja, pa ni na ona na koja ne znamo ili ne želimo odgovoriti. Obično imamo jedan općeniti pristup na svako pitanje odgovarajući: „Znate…, da…, imate pravo…, dobro pitanje…, ali ja bih vam ipak nešto rekao!“ Tako se vješto vrtimo, a da na kraju ništa ne kažemo.
Naše ljudske riječi često su prazne, bez ikakvoga sadržaja. Govori se samo da se govori. Nitko neće biti zanesen takvim govorom.
Sv. Marko donosi nam nešto sasvim suprotno, pa u današnjem evanđelju piše: „Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.“ Isusove riječi nisu prazne ili govor radi govora nego ih uvijek slijede djela. To i današnje evanđelje potvrđuje donoseći vijest da se u sinagogi zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom kojeg će Isus ozdraviti, a nečistom duhu zapovjediti: „Umukni i iziđi iz njega!“ te tako pokazati svoju moć, svoju vlast. Isusu je stalo da čovjeka oslobodi od svakoga zla, od grijeha, od svih nečistih duhova, od demona, od svega onoga što ga zarobljava. On je želio slobodnoga čovjeka, onakvoga kakvoga ga je Bog stvorio. Ali, čovjek podliježe raznim navalama zloga i tako postaje već od svojih početaka opsjednut, pa i u ovo naše vrijeme. Opsjednuti smo svim i svačim. Opsjednuti smo našim vanjskim izgledom, mobitelom, internetom, društvenim mrežama, kockom, alkoholom, raznim opijatima. Posebice smo mi Hrvati opsjednuti zlim navikama kao što su psovke kojima vrijeđamo Boga i sve što nam je sveto. Što je psovač Boga Stvoritelja koji je čista i beskrajna Ljubav doli opsjednuti čovjek. Takvom čovjeku može pomoći samo onaj koji kaže: „Umukni i iziđi iz njega!“ Nažalost, često iz takvih opsjednutih usta čuje se: „Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?“
Nama je potrebna pomoć i to pomoć s neba. Samo Bog oslobađa od svakoga zla. Prošle nedjelje čuli smo u Isusovom nastupnom govoru radosnu vijest: „Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje! Obratite se i vjerujte evanđelju!“ Isus nas zove na obraćenje. Stanje je ozbiljno. Trebamo se obratiti, promijeniti, postati drugačiji i bolji. Isus se obraća svojim slušateljima veoma ozbiljno. On će to pokazati upravo u sinagogi. Isus će izazvati divljenje svojih slušatelja i gledatelja u sinagogi. Njegovu vlast i moć vidjeli su svi nazočni u sinagogi, a zlodusi su je tako jako osjetili da su u strahu vikali: „Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znamo tko si: Svetac Božji!“ Isusove riječi nisu prazne. Njih prate jaki znakovi. Zlodusi se osjećaju ugroženima. Oni kažu da znaju tko je Isus. Jedni se dive i čude s kojom snagom Isus nastupa, a drugi drhte i viču: „Što ti imaš s nama?“ Isus nastupa u Božje ime. To znaju i zlodusi koji kažu: „Znamo tko si: Svetac Božji!“ Već na rijeci Jordanu pokazao je Otac nebeski tko je Isus i u čije ime On nastupa. Na krštenju silazi Duh na Isusa. Snagom tog istoga Duha vođen je Isus u pustinju u kojoj će se pripremati za svoje poslanje. U pustinji će biti i sam kušan od zloduha. Ali Isus će sve kušnje i napasti nadvladati snagom Duha Božjega. Isus će svoj duh predati Ocu nebeskome viseći na križu: „Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.“ Baš tu, na Kalvariji, na mjestu Isusove smrti čut će se nešto znakovito i to od jednoga vojnika – satnika koji će priznati i reći: „Uistinu, Sin Božji bijaše ovaj.“
Čuli smo da i zloduh također javno priznaje: „Znam tko si: Svetac Božji!“ Međutim, za razliku od satnika zloduh viče i pita: „Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine?“ Na neki način možemo reći da se to čuje i danas jer nekima smeta govor o Bogu u školama, iako je vjeronauk samo izborni predmet. Što ti imaš s nama Isuse Nazarećenine? Ali, to i nije ništa novo. Od samih svojih početaka Isus je nekome smetao. Već kao nejako dijete smetao je Herodu. Nisu ga prihvatili ni njegovi Nazarećani. Htjeli su ga baciti niz liticu iz Njegova grada. Nije se dopao farizejima ni pismoznancima. Nisu ga voljeli ni veliki svećenici. Naprotiv, tražili su da ga se razapne, da ga ponize do kraja. Na kraju, bit će ubijen. Ali, Bog ga je uskrisio od mrtvih i dao mu ime nad svakim imenom. I svi njegovi protivnici znali su, kao i zloduh, tko je Isus: „Znam tko si: Svetac Božji!“ Vjerujem da bi mnogi ljudi i danas za Isusa rekli: „Ti si Sin Božji“ kada ne bi bili opsjednuti svojom bahatošću, svojom zloćom, zavišću, mržnjom, svojim tehničkim dostignućima, svojom umišljenošću da mogu sve. Ali, evo, svjedočimo već godinu dana kako ne možemo baš sve i odmah. Vidimo koliko je čovjek nemoćan pred malim i oku nevidljivim virusom pa se ne čuje tako glasno ono: što ti imaš s nama, nego više ono: A, gdje si sada, Isuse?
Vratimo se na Isusov ozbiljni poziv: „Obratite se i vjerujete evanđelju!“ Jer svima onima koji su se obratili Isus je uvijek blizu. Njegovu blizinu i ljubav osjetili su grešnici i grešnice, kao i bogati Zakej i svi oni koji su ga tražili i traže iskrena srca. Oprostio je Isus i Petrovu izdaju jer je Petar iskreno okajao svoje postupke. Isus oprašta svima, pa i onima koji viču: „Što ti imaš s nama Isuse Nazarećanine?“ – ako se obrate. Dakle, nije se dovoljno samo diviti Isusovim riječima i djelima, potrebno je još nešto, potrebno je naše obraćenje.

fra Josip Klarić

Evanđelje: Mk 1, 21-28

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Tâ učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.
A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!« Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.
Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.«
I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.