Najnovije vijesti
Naslovnica / Crkva Gospe van Grada

Crkva Gospe van Grada

CRKVA_SIBENIKUsred grada Šibenika, poput zlatne medalje, stoji odavna crkva Gospe van Grada okružena zelenilom iz kojeg izviruje toranj crkve, koji te poput glasa sirena privlači, ne da ti naudi nego da te približi Tvorcu svega. Sklad danas samog centra grada, s parkom, kapelicom svete Ane, kipom svetog Franje, semaforima, zgradama, prometom, fontanom, ribicama, kornjačama, nadopunjuje svojim jednostavnim izgledom crkva Gospe van Grada i njen zvonik koji navečer kad zasvjetli, odaje dojam da je tu izrastao zajedno s okolnim raslinjem. Crkva Gospe van Grada posvećena je 22. svibnja 1740. kako svjedoči ploča iznad glavnih ulaznih vrata: Templum hoch – beatissimae Virgini Mariae – ac s. s. Martiribus Cosmae et Damiani – dicatum – olim augustius incolarum Suburbii pietas – Joanne Banovaz procurante –  a fundamentis extruxit, ampliavit, erexit – Anno Dominicae Incarnationis –  MDCCXL – Episcopatus Caroli Antonimi Donadoni XVII – Regiminis Pasqualigo II. 

Gospa staraPrema arheološkim iskapanjima prigodom zadnje obnove crkve ustanovljeno je da su na istom mjestu postojale kroz povijest još dvije crkve. U starini tu je bilo groblje s crkvicom svetih Kuzme i Damjana (stariji Šibenčani park još i danas zovu šematorje). Oko 1452. prenešena je u tu crkvu Gospina slika iz Bilica. Te je godine ustanovljena i Gospina bratovština i od nje je ostala „matricula slosena v arvaschi giesih”, pravilnik napisan čakavskim dijalektom „Bratschie Blasene vazda Diuicce Marie vanca grada i od pomisglia na 20 miseza augusta 1452.”. Pobožna predaja govori da su tri brata Živkovića, od kojih je jedan bio gluh, radili na svojoj zemlji u Bilicama, zvanoj Vrnjiza, malo dalje od stare kapele u Jerkulovcu. Oko jedan sat popodne pošalju braća gluhog da donese malo vode iz bunara, koji je blizu kapelice. Kad je otišao vidje gdje kod nje sjedi neka gospođa, koja mu reče, neka kaže braći, da pođu u grad k biskupu i napomenu mu da dođe sa svećenstvom odnijeti odande njezinu sliku. To je i učinjeno, a gluhi brat dobio govor i sluh.

Kad je ustanovljena varoška župa (1604.), šibenski biskup Vicko Arrigoni naredio je da se stara crkva popravi i proširi. To je učinjeno tek sto godina kasnije. Gradnju crkve osobito su pomagali članovi ugledne trgovačke obitelji Ivana i sina mu Nade Banovca. Oni su darovali i srebrnu „košulju na Gospinoj slici (čuva se u župnom arhivu), dva srebrna svijećnjaka i podigli uz crkvu zvonik, uz svesrdnu pomoć svih vjernika Varoša. Poslije Banovaca najveći je, što se zna, dobrotvor crkve Juraj Graovac, šibenski trgovac rodom iz Rogoznice. Umro je 1898. i pokopan na groblju Sv. Ane.

Crkva je temeljito obnovljena 2008. godine. Radovi su potrajali više od godinu dana, zbog arheoloških istraživanja u podu crkve, gdje je pronađeno šest većih i 15 manjih grobova, s kojih su 1910. godine, u vrijeme tadašnje rekonstrukcije, skinute pločice. Pretpostavlja se da se u grobovima, od kojih se neki nalaze neposredno uz oltar, nalaze zemni ostaci časnih sestara franjevki, ali i drugih osoba koje su pripadale crkvi ili su bile čvrsto vezane uz crkvu.

Gospa Van gradaPrilikom ove posljednje obnove, otkrivene su i činjenice koje govore da je sadašnja crkva izgrađena na temeljima dviju starijih crkava i na temelju stare krstionice iz ranih kršćanskih vremena. Crkva Gospe van Grada obnovljena je i očišćena izvana, a isto tako i njezin zvonik. Oštećenja na pročelju, nastala tijekom granatiranja u Domovinskom ratu, “pokrpana” su segetskim dolit kamenom od kojeg je crkva i izgrađena. Unutar crkve promijenjena je žbuka, čime je ona zaštićena od vlage. Postavljene su i nove elektroinstalacije te sustav grijanja i hlađenja. Sa sjeverne strane crkve je kapelica Svetog Križa u kojoj je smješten klasicistički oltar u crno-bijelom mramoru, djelo majstora Jakova Pasinija, po nacrtima šibenskog arhitekta Pavla Bionia iz 1845. god., a s južne strane uz apsidu je sakristija. U unutrašnjosti crkve nalaze se četiri oltara. Veliki i glavni Gospin oltar iz Mletaka 1783. godine, umjetničke vrijednosti gotičkog stila. Nabavila ga je Gospina bratovština. Svaki je bratim morao dati za gradnju „barilo“ vina. Oltarna slika Gospe van Grada iznad vrlo lijepog tabernakula datira iz 1452. godine. Gospinu sliku u srebrnom okviru usred vela od žućkastog mramora pridržavaju dva anđelčića, a sami okvir još dva.

U spisu pastirskog pohoda biskupa Jeronima Blaža Bonačića (1760.) piše kako je u crkvi bilo pet oltara, glavni posvećen Porođenju Marijinu, svetih Kuzme i Damjana, svetih Petra i Pavla, Gospe od bezgrešnog začeća i svete Jelene ili svetog Križa. Danas su u lađi samo dva pobočna oltara: svete obitelj i krštenje Isusovo napravljeni su 1863. godine za župnika fra Mate Mlinara. Napravio ih je altarista Karlo Roncati iz Splita. Oltarne slike je napravio poznati slikar iz Zadra Anton Zuccaro 1864/65. god. U crkvi se nalaze na pobočnim zidovima četiri umjetničke brončane ploče od kipara Ante Starčevića, a predstavljaju Isusovu muku i njegov križni put.

Na pjevalištu su bile 1762. postavljene stare orgulje iz crkve svetog Franje, kupljene za 16 zlatnih cekina. U novije vrijeme su zamijenjene novim od tvrtke Franc Jenko iz Ljubljane 1957.

U župnoj crkvi Gospe vanka Grada od davnina je čašćena slika Majke Božje. Gospinu sliku vjerojatno su sa sobom donijeli franjevci s Visovca, kako se pjeva u pučkoj pjesmi:

Od milosti Gospe slavna,
S Visovca si došla k nama.
U vremena jošte davna
Kandijskog za bojnog plama.

O pobožnosti šibenskog puka prema Gospi fra Ante Crnica piše: „Ova slika tokom vremena obdarena je mnogobrojnim zavjetnim darovima: naušnicama, lančićima, prstenjem, križićima, biserima i drugim dragocjenostima, poklonjenim u zahvalu za primljene milosti. Među njima nalazila se i pločica, na kojoj je bilo napisaono, 26. kolovoza 1536. da je Majka Božja van grada oslobodila od smrti Bartula Lovrina, koji je bio potvoren, da je ubio čovjeka i zato osuđen na smrt. Godine 1855., kad je bjesnila kolera, sačuvala je šibenski Varoš, koji joj se utekao, kako se vidi na jednoj ploči sa slikom Gospinom među zavjetnim darovima“. To je ploča s reljefom Bogorodice s natpisom: „Dok je bjesnila kolera 1855. zavjet vjernika Varoša u Šibeniku“.

Oltari u crkvi

Mala Gospa 3Veliki oltar u apsidi nabavljen je u Veneciji 1783. prema narudžbi Gospine bratovštine. U toj je prigodi gosp. Jakov Šupuk, ravnatelj Bratovštine, potpisao ugovor s gosp. Petrom Faticom, prof. umjetnosti iz Venecije. Tako je nabavljen veliki oltar u baroknu stilu. Na retablu oltara postavljena je slika Gospe van Grada koju pridržavaju dva anđela, a druga dva anđela rastežu zavjesu ispod mramorne krune. Na reljefnom antipediju razigrana djeca nose svijeće i voće oko Gospina lika u sredini. Na vrhu retabla sjede dva anđela, a dva anđela sa strane retabla postavljena su kao svjećonoše. U sredini retabla smješteno je svetohranište, izrađeno od bijelog, ružičastog i zelenog mramora.

Slika na glavnom oltaru prikazuje Gospu s Isusom u naručju. Svetkovina Gospe van Grada – ili Mala Gospe – slavi se, prema katoličkom kalendaru 8. rujna. Prema povjesničarima umjetnosti, Gospina slika vjerojatno potječe iz 1452. kada je utemeljena i Gospina bratovština. Prema župnoj tradiciji slika je donesena iz Jerkulovca, s područja Bilica. U vjerničkoj legendi spominje se da je preko ove slike jedan od braće Živkovića, koji je bio gluh, ozdravio.

oltar_sv_krizaDržavni građevinski ured u Beču dopustio je 1845. članovima bratovštine Isusa Nazaranina da se crkva Gospe van Grada može proširiti. Tako su oni sa sjeverne strane sagradili kapelicu i u njoj podigli oltar Svetoga Križa.

Nacrt za kapelu i oltar projektirao je gosp. Pavao Bioni, šibenski arhitekt, prema motivima ornamenata iz šibenske katedrale. Arhitekt je ubrzo umro i grob mu se nalazi u mjesnom groblju Sv. Ane, a izvedbene radove nastavio je i dovršio gosp. Jakov Pasini iz Venecije.

U crkvi Gospe van Grada,  9. travnja 1863. sklopljen je ugovor između župnika fra Mate Mlinara i splitskoga altariste Karla Roncate o izradi dva oltara uz trijumfalni luk.

Oltarne slike za ove oltare naslikao je gosp. Antun Zuccaro, slikar iz Zadra. Umjetnik je, prema ugovoru, za lijevi oltar naslikao Svetu Obitelj, a za desni oltar Krštenje Isusovo.

Odgovori