Najnovije vijesti
Naslovnica / FRAMA

FRAMA

Frama (Franjevačka mladež) je “bratstvo mladih koji se osjećaju pozvani Duhom Svetim živjeti kršćanskim životom u svjetlu poruke sv. Franje Asiškoga, u sklopu franjevačke obitelji”. Zajednicu Frame čine mladi od 14. do 30. godine. Prvotna ideja o osnutku takvoga bratstva nastala je u Italiji. Službeni datum osnutka Frame u Hrvatskoj uzet je 14. prosinca 1992. Član Frame odlučuje se dosljednije živjeti poruku Isusa Krista po primjeru sv. Franje. Framaši daju svoja obećanja koja svečano polažu u zajednici vjernika.

Frama u Hrvatskoj je podjeljena na pet područnih bratstava:

 1. Osječko područno bratstvo Frame
 2. Zagrebačko područno bratstvo Frame
 3. Primorsko-istarsko područno bratstvo Frame
 4. Zadarsko-šibensko područno bratstvo Frame
 5. Splitsko-dubrovačko područno bratstvo Frame

Frama “Gospa van Grada – Šibenik” pripada Zadarsko-šibenskom područnom bratstvu. Svaka Frama ima svoje mjesno vijeće koje se sastoji od pet punopravnih članova i duhovnog asistenta. Službe vijeća u bratstvu čine predsjednik, potpredsjednik, voditelj formacije, tajnik i blagajnik. Oni svake godine, ovisno o razini, organiziraju nacionalne i područne susrete, duhovne kapitule, škole animatora, hod franjevačke mladeži te redovito održavaju skupštine.

Predsjednik/ca je odgovoran za sveukupni život i djelovanje bratstva i svih različitih službi i dužnosti. On predstavlja bratstvo i brine se za izvršavanje uputa skupštine i vijeća. Njemu u svemu pomaže jedan potpredsjednik, izabran između vijećnika, koji ga i zamjenjuje za vrijeme njegove odsutnosti, uvažavajući propis Statuta Frame.

Djelovanje Frame

Neka sudjeluju u sakramentalnom životu Crkve, osobito u euharistiji; i neka se priključe liturgijskoj molitvi Crkve, kako bi uvijek iznova proživljavali otajstvo Kristova života. (usp. Pravilo FSR, čl. 8.)

U srcu svakoga framaša molitveni život treba zauzimati prvo mjesto. Stoga, svi susreti i događaju u Frami započinju i završavaju molitvom. U Frami se osobito njeguje duh pobožnosti prema sv. Franji i sv. Klari. Kao što je Isus bio istinski klanjatelj Ocu, tako i oni neka molitvom i kontemplacijom oraspoložuju dušu za osobno življenje i djelovanje.

Framaši kao čitači redovito sudjeluju u nedjeljnom večernjem euharistijskom slavlju. Kao „vječni trubadur“, sveti Franjo pjesmom je slavio Gospodina i sve stvoreno. Tragom Franjine radosti i životne pjesme framaši na osobit način njeguju glazbeni život. Svojim sviranjem i pjevanjem na misnim slavljima, i drugim liturgijskim činima, mnogima otvaraju srce za ljubav Božju.

Mladi pokazuju i nadarenost za glumu kad za pojedine prigode uprizoruju predstave i recitacije. Smisao dramskih predstava je na umjetnički način upozoriti na promašaje i zlo oko nas te napose istaknuti pozitivna gibanja u društvu.

U Statutima Frame čitamo: „Posebna pozornost mladih neka bude usmjerena na humanitarne oblike djelovanja u svome mjestu.“ Taj poziv famaši su revno shvatili kroz božićne i uskrsne humanitarne akcije (Pomagati je lako i Uskrsna lutrija) gdje su pokazali svu ljubav prema braći i sestrama u potrebi. Humanitarne akcije obuhvaćaju prikupljanje hrane, kućnih potrepština, novca, pomoć bolesnima i starima, pomoć djeci s posebnim potrebama, brigu za misije…

Statuti Frame nalažu: „Neka se Frama povremeno okuplja na rekreaciju, koja je svjedočanstvo radosnoga iskustva života s braćom“ (br. 26). Sportske aktivnosti u Frami su bogate i raznovrsne. Druženje kroz sport ima za cilj prijateljsko zbližavanje, a kroz igru učenje strpljivosti, skromnosti u pobjedi i dostojanstvu u porazu. Naši framaši sudjeluju i u Katoličkoj malonogometnoj ligi „Sv. Nikola Tavelić.“

Framaši su poznati po svojim putovanjima. Mladi vole putovati i tako svjedočiti međusobnu radost pripadanja Isusu Kristu. Na susretima Hrvatske katoličke mladeži bili su u Puli, Varaždinu, Livnu, Zadru, Sisku i Dubrovniku. Posebnu radost svim framašima čini Franjevački hod, kada se na blagdan Marije Anđeoske (2. kolovoza) okupljaju u Asizu, kolijevci franjevaštva.

Primanja i obećanja

Franjo - HrvatskaSlužbeno primljeni kandidati u Framu za polaganje obećanja pripremaju se najmanje godinu dana. Polaganjem obećanja kandidati postaju punopravni članovi. O pripuštanju na obećanje odlučuje vijeće mjesnog bratstva. Kandidati daju ili obnavljaju obećanje na godinu dana. Obećanjem počinje vrijeme produbljivanja zvanja, tijekom kojega je obveza člana Frame da upozna i živi Evanđelje po primjeru sv. Franje u okrilju vlastitog bratstva, koje ga prati na putu traženja i duhovnog rasta. Redovito se svake godine upriličuje svečanost prvih obećanja, obnove obećanja i primanja novih članova u Framu. Kandidati osobno potpisuju tekst izrečenoga obećanja. Naša Frama je 15. veljače 2015. proslavila 10. obljetnicu osnutka Frame “Gospa van Grada – Šibenik”.

Tekst obećanja

Potaknut Božjom milošću, želim obnoviti svoja krsna obećanja i posvetiti se u službi kraljevstva Božjega. Stoga obećajem da ću kroz godinu dana svoju mladost posvetiti Kristu živeći njegovo evanđelje u bratstvu Franjevačke mladeži. Obećajem da ću se spremno odazvati na svaki poziv dobra crpeći snagu iz euharistije i nastojeći u siromasima i poniznima prepoznati lice Krista patnika. Neka mi na tom putu pomogne zagovor Blažene Djevice Marije i serafskog oca svetog Franje. Amen.

Franjevački znak

Framaši su prepoznatljivi i po znaku Tau, kojeg u Bibliji nalazimo kod proroka Ezekiela. On je bio znak zaštite od pogibije. Franjo ga uzima kao svoj osobni potpis i zahvaljujući franjevcima postao je, nakon križa, najrašireniji kršćanski simbol kojeg osobito nose mladi.

Najučestaliji i u svijetu najpoznatiji franjevački pozdrav je Pax et bonum! Mir i dobro!.

Duhovni asistenti Frame:

 • fra Denis Šimunović (2005.–2006.)
 • fra Marko Domazet-Lošo (2006.–2008.)
 • fra Ivan Lukač (2008.–2009.)
 • fra Edvard Sokol (2009.–2010.)
 • fra Perica Maslać (2010.–2016.)
 • fra Kristijan Perković ( 2016.–2017.)
 • fra Jerko Kolovrat (2017.– 2020.)
 • fra Ivo Rastočić (2020. – )

Predsjednici Frame:

 • Zvonimir Nakić-Alfirević (2005.–2006.)
 • Marina Vranić (2006.–2008.)
 • Manuela Batinić (2008.–2011.)
 • Marko Nakić (2011.–2012.)
 • Tomislav Krnić (2012.–2014.)
 • Paško Zoričić (2014.–2016)
 • Tina Gulin (2016.–2017.)
 • Franka Vrtiprah ( 2017.–2018.)
 • Antonio Ledić (2018.–2020.)
 • Marin Belak (2020. – )

MOLITVA FRANJEVAČKE MLADEŽI

Gospodine Isuse Kriste, ti koji si svjetlost i radost
našega života, daruj nam, molimo te, svoga duha
siromaštva da nas štiti od svih zala;
daruj nam duha poniznosti i jednostavnosti da nas
oslobađa od robovanja nama samima;
daruj nam smisao i velikodušno razumijevanje
križa da možemo ljubiti samo tebe,
te po tebi i u tebi sve ostalo, ljude i stvari.
Iznad svega, Gospodine, daj nam čisto srce i tijelo,
da možemo sijati radost gdje god prolazimo,
da se zauzimamo za dobro a budemo protiv zla,
da pomažemo braći u kojima si ti prisutan,
da svaki dan činimo dobra djela i tako budemo
što bliže tebi.
Pogledaj, Gospodine, naše duše i naša srca koja su
spremna odazvati se na svaki poziv dobra;
daj nam radost da budemo veseli navjestitelji
tvoga kraljevstva.
To te molimo, Gospodine, po Majci tvojoj i našoj,
Djevici Mariji, po našem serafskom ocu Franji
kojega smo izabrali za vođu na našemu putu.
Amen.

Odgovori