KONTAKT

Šibenska biskupija
Župa Gospe van Grada
Fra Stjepana Zlatovića 14
HR – 22 000 Šibenik

Župu, koja pripada Šibenskom dekanatu, poslužuju franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Naslovnik crkve je Mala Gospa (8. rujna).

 

  • tel: 022.212.577
  • fax: 022.212.305
  • web: www.zupagospavangrada-sibenik.hr
  • mail: gospavangrada@gmail.com
  • Facebook: facebook.com/gospavangrada
  • YouTube: Gospa van Grada
  • IBAN: HR6223900011199001690 (HPB)