KONTAKT

Šibenska biskupija
Župa Gospe van Grada
Fra Stjepana Zlatovića 14
HR – 22 000 Šibenik

Župu, koja pripada Šibenskom dekanatu, poslužuju franjevci Provincije Presvetog Otkupitelja sa sjedištem u Splitu. Naslovnik crkve je Mala Gospa (8. rujna).

RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:

– utorkom i četvrtkom od 09:30 do 11:30 i 16:30 do 17:30

– petkom od 09:30 do 11:30

LJETNO RADNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:

(OD 1. LIPNJA DO 1. LISTOPADA)

– utorkom i četvrtkom od 09:30 do 11:30

  • tel: +385 (0) 91 607 6527  (za vrijeme rada župnog ureda)
  • web: www.zupagospavangrada-sibenik.hr
  • mail: gospavangrada@gmail.com
  • Facebook: facebook.com/gospavangrada
  • YouTube: Gospa van Grada
  • IBAN: HR6223900011199001690 (HPB)