Najnovije vijesti
Naslovnica / Ministranti

Ministranti

U mnogim našim župama nalazimo lijep broj djevojčica i dječaka koji s veseljem služe oltaru u ministrantskoj zajednici, kao pravi Kristovi službenici. Ozbiljno shvaćena i življena ministrantska služba odgaja, čuva i osposobljuje ministrante da već sutra mogu biti dobri suradnici župniku u promicanju i življenju duhovnih vrijednosti. Svjesni smo i velike krize duhovnih zvanja u Crkvi, a ministrantska zajednica može postati pravo vrelo duhovnih zvanja.

Ministrantska služba je uzvišena, jer ministrant kod oltara služi Bogu i zajednici kojoj pripada. Tako on pomaže vršiti najsvetiju službu u Crkvi. U ministrante upire oči cijela župna zajednica. Stoga, ministrante nije dosta brojiti, nego ih treba strpljivo odgajati, kako za osobni tako i za zajednički angažman. Oni su budući sjemeništarci, budući službenici Svetoga, najbolji pastoralni suradnici u župi. Cilj im je jasan: služiti Boga i širiti njegovu Radosnu vijest.

Ministranti imaju svoju ministrantsku zajednicu koju treba resiti iskreno prijateljstvo, ali i još nešto više. U zajednici, među njima, prisutan je najveći prijatelj ljudi – Isus Krist. Svi imaju istu zadaću, isti cilj: Kristu služiti, Krista slaviti i sve činiti da se njegovo kraljevstvo proširi u svijetu.

Tko može biti ministrant?

Ministrant može biti svaki dječak ili mladić, djevojčica ili djevojka, koji iskreno žele ljubiti Isusa, vole svoju Crkvu i svoju župu, i koji se svojevoljno odluče za ministrantsku službu. Najbolje vrijeme stupanja u ministrantsku službu jest poslije prve sv. pričesti, tj. u 9. ili 10. godini života (ali i prije). Ministranti imaju redovite susrete, koje predvodi i za njih je odgovoran svećenik (župnik ili župni vikar) i voditelj (animator) ministranata.

U službi oltara

Ministrant u župnoj zajednici služi s određenom zadaćom, kako to i s naziv službe govori (latinski glagol “ministrare” znači služiti). On je službenik oltara, pomoćnik i na najizravniji način sudionik svetog bogoslužja. Biti u službi Božjoj i Božjoj blizini, nije samo čast nego i poziv na veću odgovornost i aktivnost. Zato je ministrant pozvan liturgijske čine obavljati odgovorno, dostojanstveno i sa strahopoštovanjem. Sveta misa je najuzvišeniji čin zahvale i zato zaslužuje posebnu pozornost i sabranost.

Ministrantsko odijelo

Ministrantsko odijelo je iste boje kao i svećenikovo. I ono na znakovit način potiče da svećenici i ministranti srcem i vjerom sudjeluju u istoj službi. Odijelo u bogoslužju ne uljepšava samo ministranta kao osobu, već ono želi ukrasiti, uljepšati i dati liturgiji puni smisao i sjaj. Kao što se oltar ukrašava svježim cvijećem, tako je i ministrant ures oltara i zajednice. Budući da je ministrant pozvan na tako uzvišenu službu, on se mora dokazati i svojim uzornim ponašanjem: u crkvi, kući, u školi i na ulici, svugdje.

Dužnosti ministranata:

  • redovito i točno sudjelovati u službi Božjoj i na sastancima;
  • doći barem desetak minuta prije mise kako bi se pripremio za ministriranje;
  • uredno obučen, počešljan, čiste odjeće, ruku i obuće;
  • prije i poslije mise obaviti molitvu, pobožno i sabrano obavljati svoju službu kod oltara;
  • pristupiti što češće sv. pričesti;
  • čuvati i spremati ministrantsko odijelo;
  • ispričati svaki izostanak od mise ili sastanka, ako je sprječen da poslužuje, neka misli o zamjeni.

 

Odgovori