Najnovije vijesti
Naslovnica / Pjesma Gospi vanka Grada

Pjesma Gospi vanka Grada

Gospi_vanka_Grada_-_za_mjesoviti_zbor
Klikom na fotografiju uvećajte tekst i notni zapis.

 

Od Tanaje do Kanala
sve zakrili Gospe Mala;
čuvaj Dolac i Forticu,
naše starce, našu dicu.
Mandalinu i Njivice,
od Razora do Rožice,
da u gradu Krešimira
uvik bude kruva, mira.
Čuvaj ovu lipu valu,
svaki kamen, svaku kalu.
Utješi nas kad klonemo,
ne daj da ti potonemo.
Ostani nam šta si bila
naša draga Majka mila:
srce, krilo, ljubav, stina…
zajedno uz svoga sina.

Draga Gospe vanka Grada,
čuvaj trude našeg rada,
zanavike budi dika
voljenog nam Šibenika.

Odgovori