Najnovije vijesti
Naslovnica / PRIČEST

PRIČEST

Roditelji kandidata za sakramenate prve pričesti i ispovijedi moraju prijaviti svoju djecu u župni ured Gospe van Grada početkom školske godine. To mogu biti polaznici 3. razreda osnovne škole ili stariji učenici koji se još nisu pričestili i/li ispovjedili. Pohađanje samo školskoga vjeronauka nije dovoljno za primanje ovih sakramenata, tako da kandidati moraju pohađati i župnu katehezu.

Euharistija je jedan od sakramenata uvođenja u kršćanstvo. Krist je prisutan u euharistiji pod prilikama kruha i vina; ne samo da mu se klanjamo i divimo, već da ga i blagujemo. On je tu da bude naša hrana za nadnaravni život koji smo primili u krštenju. Sam je rekao: “Ako tko jede od ovoga kruha, živjet će zauvijeke” i “Tko jede tijelo moje i prije krv moju, ima život vječni”.

Stoga Crkva poziva svoje članove da često pristupaju svetoj pričesti, posebno u važnijim zgodama života ili za vrijeme slavlja crkvenih svetkovina i blagdana. Kršćanin može uvijek pristupiti pričesti kada nije u smrtnom grijehu.

Posebna pažnja se pridaje spremanju djece za ovaj sakramenat. U župama se, nakon kateheza, priređuje zajedničko misno slavlje prve pričesti.

Prvoj pričesti prethodi i prva ispovijed. Preporučuje se da prva ispovijed ima svoje posebno obilježje. U slavlju prve pričesti vrlo značajno mjesto zauzima obnova krsnih obećanja. Tada djeca, prvopričesnici, sami izražavaju svoju vjeru koju su na njihovu krštenju ispovjedili roditelji i kumovi.
Više

Odgovori