Najnovije vijesti
Naslovnica / Preporučamo / Treći tjedan došašća: Četvrtak

Treći tjedan došašća: Četvrtak

Božić je poziv da odložimo svako nasilje, da blagim rukama liječimo ljudske rane na svim njihovim putovima te ponad zemlje ispišemo riječ mir. Mir svim ljudima dobre volje! Mir i za tebe, tko god ti bio, što god mislio ili vjerovao. Mir! Jer i ti nosiš duboko u svome srcu čežnju za izgubljenim rajem, čežnju za dobrotom i ljubavlju, za mirom.

Ako na Božić ne budeš tražio ništa drugo doli stol s jelom i pićem, ugodni kafić i udoban hotel, ti tada nećeš naći mira. Nego ćeš, nezadovoljan, nakon svakog novog svečanog objeda tražiti bolji lokal, rafiniraniji užitak, senzacionalniju promjenu. I uvijek ćeš ostati nezadovoljan.

Tek kad se oslobodimo luđačke košulje egoizma, tek kad se okrenemo drugima u nesebičnoj dobroti, naći ćemo mir. Tek kada napustimo stare putove nasilja i odemo novim putovima čovječnosti, naći ćemo mir.

Tko želi mir u svijetu, mora najprije naći mir u svome srcu.

Phil Bosmans, Ususret Božiću