Najnovije vijesti
Naslovnica / Večernja Maloj Gospi

Večernja Maloj Gospi

Gospa crtežU devetnici svetkovine Rođenja Blažene Djevice Marije, zadnja tri dana, od 5. do 7. rujna, na večernjoj misi u 19 sati, župni mješoviti zbor predmoli Večernjicu Maloj Gospi.

+ Bože, u pomoć mi priteci!
– Gospodine, pohiti da mi pomogneš!
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
– Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.

Himan

Zdravo, Djevo Rodiljo,
Crkvo Trojstva sveta,
Skrovište nevinosti,
Milje rajskih četa!

Kristom Suncem, Marijo,
Sva si obasjana,
U rođenju blistaš se
Kao zora rana.

Svećenička zemlja si,
Puna blagoslova,
Sveta si, bez istočne
Ljage porođena.

Daj, o Majko milosti,
Nado prestupnika,
Zvijezdo jasna nad morem,
Luko utopnika!

Daj nam dveri nebeske,
Bolnog svijeta zdravlje,
Vidjet Kralja višnjega
I svih svetih slavlje. Amen.

Psalmodija
Ps 113 (112)
ANT. 1. Iz Jišajeva roda nikla je Djeva Marija u čiju je ložnicu ušao Duh Svevišnjega.
Hvalite, sluge Gospodnje, *
hvalite ime Gospodnje!
Blagoslovljeno ime Gospodnje *
sada i dovijeka!
Od istoka suca do zalaska *
hvaljeno bilo ime Gospodnje!
Uzvišen je Gospodin nad sve narode, *
slava njegova nebesa nadvisuje.
Tko je kao Gospodin, Bog naš, / koji u visinama stoluje *
i gleda odozgo nebo i zemlju?
Podiže iz prašine uboga, *
iz gliba vadi siromaha
da ga posadi s prvacima, *
s prvacima svoga naroda.
Nerotkinji daje da u domu stanuje *
kao radosna majka djece brojne.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
ANT. 1. Iz Jišajeva roda nikla je Djeva Marija u čiju je ložnicu ušao Duh Svevišnjega.

Ps 127 (126)
ANT. 2. Danas je rođenje svete Djevice Marije. Na njezinu je ljepotu pogledao Bog i posjetio njezinu poniznost.
Ako Gospodin kuću ne gradi, *
uzalud se muče graditelji.
Ako Gospodin grada ne čuva, *
uzalud stražar bdi.
Uzalud vam je ustati prije zore *
i dugo u noć sjediti,
vi što jedete kruh muke: *
miljenicima svojim u snu on daje
Evo: sinovi su Gospodnji dar, *
plod utrobe njegova je nagrada.
Strelica u ruci ratnika, *
to su sinovi mladosti.
Blago čovjeku koji njima napuni tobolac, / neće se postidjeti *
kad se preo bude s dušmanima na vratima.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
ANT. 2. Danas je rođenje svete Djevice Marije. Na njezinu je ljepotu pogledao Bog i posjetio njezinu poniznost.

Hvalospjev (Ef 1, 3-10)
ANT. 3. Blagoslovljena i časna sveta Marija, Djeva Bogorodica, čije rođenje slavimo; nek’ nam ona bude zagovornicom kod Gospodina.
Blagoslovljen Bog i Otac *
Gospodina našega Isusa Krista,
on koji nas blagoslovi / svakim blagoslovom duhovnim *
u nebesima, u Kristu.
Tako: u njemu nas sebi izabra / prije postanka svijeta *
da budemo sveti i neporočni pred njim;
u ljubavi nas predodredi za posinstvo, *
za sebe, po Isusu Kristu,
prema dobrohotnosti svoje volje, *
na hvalu Slave svoje milosti.
Njome nas zamilova u Ljubljenome / u kome, njegovom krvlju, *
imamo otkupljenje,
otpuštenje prijestupa *
po bogatstvu njegove milosti.
Nju preobilno u nas uli *
zajedno sa svom mudrošću i razumijevanjem
obznanivši nam Otajstvo svoje volje *
po dobrohotnom naumu svojem
što ga prije u njemu zasnova *
da se provede punina vremena:
uglaviti u Kristu *
sve, na nebesima i na zemlji.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
ANT. 3. Blagoslovljena i časna sveta Marija, Djeva Bogorodica, čije rođenje slavimo; nek’ nam ona bude zagovornicom kod Gospodina.

Kratko čitanje: Gal. 4, 4-5
Kad dođe punina vremena, odasla Bog Sina svoga: od žene bi rođen, Zakonu podložan da podložnike Zakona otkupi te primimo posinstvo.

Kratki otpjev
Zdravo Marijo, milosti puna; * Gospodin s tobom. Zdravo. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje. * Gospodin s tobom. Slava Ocu. Zdravo.

Evanđeoski hvalospjev (Lk 1,46-55)
ANT. Spominjemo se predostojnog rođenja slavne Djevice Marije; na njezinu poniznost je pogledao Gospodin te je na anđelovu riječ začela Otkupitelja svijeta.
Veliča *
duša moja Gospodina
i klikće duh moj *
u Bogu mome Spasitelju,
što pogleda na neznatnost službenice svoje: *
odsad će me, evo, svi naraštaji zvati blaženom.
Jer velika mi djela učini Svesilni, *
sveto je Ime njegovo.
Od koljena do koljena dobrota je njegova *
nad onima što se njega boje.
Iskaza snagu mišice svoje, *
rasprši oholice umišljene.
Silne zbaci s prijestolja, *
a uzvisi neznatne.
Gladne napuni dobrima, *
a bogate otpusti prazne.
Prihvati Izraela, slugu svoga, *
kako obeća ocima našim:
Spomenuti se dobrote svoje *
prema Abrahamu i potomstvu njegovu dovijeka.
Slava Ocu i Sinu *
i Duhu Svetomu.
Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
i u vijeke vjekova. Amen.
ANT. Spominjemo se predostojnog rođenja slavne Djevice Marije; na njezinu poniznost je pogledao Gospodin te je na anđelovu riječ začela Otkupitelja svijeta.

Prošnje
Proslavimo Spasitelja našega koji se udostojao roditi iz Djevice Marije i molbu mu upravimo riječima: Nek’ milosti puna zagovara nas.

Mariju si majkom milosrđa i dobrote učinio; daj svima koji se nalaze u opasnostima da osjete njezinu majčinsku ljubav, molimo te:
– Nek’ milosti puna zagovara nas.
Htio si da Marija bude majkom u domu Isusovu i Josipovu; njezinim zagovorom daj da sve majke u obiteljima promiču ljubav i svetost, molimo te:
– Nek’ milosti puna zagovara nas.
Mariju si podno križa ojačao a o uskrsnuću svoga Sina radošću ispunio; nevoljnike utješi i vazda im nadu učvršćuj, molimo te:
– Nek’ milosti puna zagovara nas.
Marija je tvojoj riječi bila poslušna i tvojom je snagom bila vjerna službenica tvoja; njezinim zagovorom i nas učini slugama i učenicima svoga Sina, molimo te:
– Nek’ milosti puna zagovara nas.
Mariju si na nebu okrunio za kraljicu; daj da se pokojni u kraljevstvu tvome zauvijek raduju sa svetima tvojim, molimo te:
– Nek’ milosti puna zagovara nas.

Oče naš…
Završna molitva
Pomolimo se: Gospodine, obdari nas nebeskom milošću; rođenjem Isusovim iz Djevice počelo je naše spasenje; daj da nam blagdan njezina rođenja učvrsti mir. Po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.
– Amen.

Odgovori