Najnovije vijesti
Naslovnica / Zborovi

Zborovi

Pjesma uvijek označava svečanost, a kako u čovjekovom susretu s Bogom, darom Duha Svetoga, govor prelazi u pjesmu, i u našoj župi glazba zauzima važno mjesto. Uz pjevanje osobita je pak važnost i sviranja, ponajviše orgulja jer: “U latinskoj Crkvi treba uvelike cijeniti orgulje sa sviralama kao tradicionalno glazbalo kojega zvuk može crkvenim obredima dodati divan sjaj te te srce veoma uzdići k Bogu i nebeskim stvarima“.(SC, čl.120; te Instructio Musicam sacram.) Zato je uloga župnog zbora u svakoj župnoj zajednici od neprocjenjive vrijednosti i to ne samo u posebnoj službi koju zauzima u svetoj liturgiji, nego i u samom zajedništvu vjernika-zboraša koji čine važan živi krug (zbor) Crkve unutar župne zajednice i time doprinose razvoju crkvenosti uopće. U crkvenom zboru sve proistječe i izvire iz vjere u utjelovljenu Riječ i njezinom nasljedovanju koje se onda ostvaruje i pjesmom.

Svete je napjeve veličalo i Sveto Pismo i crkveni oci, a u novije su doba rimski biskupi, počevši od sv.Pia X. potanje označili služeću ulogu svete glazbe u Gospodnjoj službi. Sveta glazba je upravo sastavni dio bogoslužja pa nam koncilska pastoralna konstitucija Sacrosanctum Concilium tumači da “liturgijski čin poprima plemenitiji oblik kad se Božja služba svečano obavlja s pjevanjem, kod koje sudjeluju sveti službenici, a narod djelatno sudjeluje.” (čl.113). Ukratko, svojstvena djelatna uloga crkvene glazbe je: ona mora biti potpora molitve, izraz Kristova misterija, urešena svetošću i dobrim oblikom, odgovarati duhu liturgijskog čina i upravljati pozornost i osjećaj svetom činu koji se vrši. (usp.Liturgicae instaurationes). Gregorijansko pjevanje Crkva smatra vlastitim rimskoj liturgiji, a druge se vrste glazbe, osobito polifonija, nikako ne isključuju iz bogoslužja. Posebna se pak pozornost pridaje pučkom pjevanju: “Neka se brižljivo njeguje pučko pjevanje,da glasovi vjernika mogu odzvanjati u svetim liturgijskim činima.” (SC,čl.118.)