PASTORALNO OSOBLJE

Fra Filip Milanović-Trapo, župnik (od 2013. god.)

Fra Filip je rođen 4. veljače 1957. u Otoku kod Sinja gdje je završio osnovnu školu. U Sjemenište u Sinju ulazi 1971. gdje je pohađao Franjevačku klasičnu gimnaziju. U Novicijat je ušao 1974., a prve je zavjete položio 1975. godine. Teološki studij upisao je 1976. god. u Makarskoj, a završio 1982. u Zagrebu. Svečane je zavjete položio 4. listopada 1980. na svetkovinu sv. Franje. Za đakona je zaređen 29. lipnja 1981. u Splitu, a za svećenika 29. lipnja 1982. u Imotskom. Mladu misu je slavio 11. srpnja 1982. u Otoku.

Službe: kateheta mladih u Splitu (1982.–1986.); kateheta mladih u Sinju (1986.–1991.); župnik Crivac–Ramljane–Postinje (1991.–1994.); župnik Župe sv. Ilije Metković (1994.–1996.); župnik Župe Svih Svetih Piramatovci (1997.–2000.); župnik Župe sv. Ante Tučepi (2000.–2006.); župni vikar u Sinju (2006.–2009.); župnik Župe sv. Jeronima Veliko Brdo–Makarska (2009.–2013.); župnik Župe Gospe van Grada–Šibenk (od 2013.).

 

Fra Ivo Rastočić, župni vikar (od 2020. god.)

Fra Ivo je rođen 23. siječnja 1983. u Metkoviću gdje je završio osnovnu školu te srednju tehničku školu. Godine 2020. diplomirao je na Filozofsko – teološkom fakultetu sveučilišta u Splitu gdje je stekao zvanje magistra teologije. Za đakona je zaređen 2019. godine, a đakonski praktikum vršio je u Župi Gospe od Zdravlja u Splitu. Nakon svećeničkog ređenja 2020. godine, imenovan je župnim vikarom u Župi Gospe van Grada u Šibeniku.

 

Fra Josip Klarić, pastoralni suradnik (od 2013. god.)

Fra Josip je rođen 25. svibnja 1948. u Biloj Vlaki, župa Stankovci. Osnovnu školu završio je u Stankovcima, Franjevačku klasičnu gimnaziju u Sinju, a Franjevački novicijat na Visovcu. Filozofsko-teološki studij pohađao je u Makarskoj, Dubrovniku i Zagrebu, gdje je 1975. diplomirao. Svećenički red primio je 29. lipnja 1974. u Imotskom. Službu župnog vikara vršio je od 1974. do 1975. u Promini, a od 1975. do 1977. bio je upravitelj župa Bilice i Dubrava (Šibenik). Od 1977. do 1978. pohađao je Goethe-Institut u Njemačkoj. Službu župnog vikara u njemačkoj župi u Dornburgu vršio je od 1978. do 1982. Od 1982. do 1987. bio je župnik njemačke župe sv. Nikole u Elbtalu (Biskupija Limburg). Od 1987. do 1997. vodio je Hrvatsku katoličku misiju u Offenbachu na Majni. Delegatom za Hrvatsku inozemnu pastvu u Njemačkoj imenovan je 1997. i obnašao je do kraja svibnja 2003.  Od 1. lipnja 2003. do kraja srpnja 2006. bio je voditelj Hrvatske katoličke misije u Mainzu, a 1. rujna 2006. preuzima vođenje Hrvatske katoličke misije u Darmstadtu, koju vodi sve do povratka u Hrvatsku 2011. Fra Josip se vratio u Šibenik, u samostan sv. Ante na Šubićevcu u kojem je bio vikar i ekonom do 2013. Od rujna 2013. pastoralno djeluje u našoj župi Gospe van Grada, u Šibeniku.

S. Antonija Šilović, pastoralna suradnica (od 2009. god.)

S. Antonija je rođena 8. rujna 1961. godine u Kladnjicama, župa Čvrljevo, općina Kaštela, Šibenska biskupija. U Družbu sestara franjevki od Bezgrješne stupila je 1974., a novicijat započela 12. rujna 1980. godine. Prve redovničke zavjete položila je 12. rujna 1981., a doživotne 1986. u crkvi Gospe van Grada.

Kao medicinskoj sestri povjerena joj je služba u Domu sv. Mihaela u Perlachu – München. Krajem studenog 1990. vraća se u Dječji vrtić Brat sunce (Zagreb) gdje vrši službu odgojiteljice predškolskoj djeci. Istovremeno završava Institut za kršćansku duhovnost na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu.

Godine 2001. odlukom Vrhovne uprave Družbe povjerena joj je služba kućne Predstojnice u sestrinskoj zajednici na Pantovčaku u Zagrebu. Od 2007. do 2009. djelovala je kao pastoralna suradnica u Župi Presvetog Trojstva u Karlovcu, a od 2009. nastavlja istu službu u župnoj zajednici Gospe van Grada u Šibeniku.