Snaga ljubavi (5. uskrsna nedjelja – C)

Riječi iz današnjega Drugoga čitanja koje je uzeto iz Knjige Otkrivenja svetoga Ivana apostola nukaju nas na pomisao da se Ivan za ove riječi u njegovu viđenju nadahnuo Isusovim govorom na Posljednjoj večeri, a Ivan ih zapisao u svom evanđelju, a govore o Kristovoj zapovijedi ljubavi: „Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge.“ Očito da Ivan, pišući svoje evanđelje, ima pred očima konkretne ljude, kršćane, članove mlade Crkve i ne vidi da su se Isusove riječi konkretizirale u svagdašnjem životu kršćana nego u viđenje zamišlja kako će to tek biti kada se obistini Isusova zapovijed ljubavi. Tek tada će nastati „sve novo“; nastat će novo nebo i nova zemlja, a sve će ono staro nestati, uminuti. Tek tada, kada se ova zapovijed ostvari, kada dođe do savršenog sklada među ljudima i svim stvorenjima, a to je Božja volja koja glasi: „Evo, sve činim novo!“ Jer kako drugačije razumjeti Ivana koji u viđenju kaže: „Evo šatora Božjega s ljudima! On će prebivati s njima: oni će biti narod njegov, a on će biti Bog s njima. I otrt će im svaku suzu s očiju te smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni boli više neće biti jer – prijašnje uminu.“ Ovo što Ivan opisuje, jedan je drugi svijet. To je Božji svijet koji je moguć samo na kraju vremena. Naravno da Bog čini i sada, u ovome svijetu, sve novo. Rađa se uvijek novi život. Priroda nakon zimskoga sna budi se i živi jednim bujnim životom. Dakle, i čovjek i priroda su uvijek s Božjom snagom: „sve novo.“ Puno je novoga u našem ljudskom životu: Nova godina, novi dan, a najviše je novih početaka u našem životu. I koliko god mi grešni bili u nama je ipak onoga Božjega dovoljno da možemo poput njega činiti nešto novo. Ne počinje li nakon svake naše ispovijedi jedan novi život u nama, dakle, opet nešto novo. Svaki naš trud oko ostvarenja Isusove zapovijedi ljubavi početak je jednog novog života. Ali, konačni onaj „sve novo“ bit će onda kada se oslobodimo svega ovoga što nas razara, što čovjek ruši, kada nestane zla i ratova, kada nestane mržnje i ubijanja, onda će biti „sve novo.“ Utopija je očekivati to ovdje na zemlji, ali nas ne oslobađa truda i volje oko stvaranja boljega, pravednijega i ljudskijega svijeta i stvaranja ozračja ljubavi u našim obiteljima, u našim zajednicama, na radnom mjestu i svugdje gdje se nalazimo. Život koji vodi do svijeta Ivanovog viđenja je put ljubavi i to one ljubavi o kojoj govori Isus u današnjem evanđelju.
Vjerujem, da Bog od nas očekuje, sada i ovdje, da se trudimo ostvarivati njegovo kraljevstvo već na ovoj zemlji. Isus od svoje „male Crkve“ od apostola traži da žive ljubav. Mi smo danas ta „mala Kristova Crkva“ koja se može širiti samo ljubavlju i dobrim djelima. Konačno, Crkva je slika njegova kraljevstva ovdje na zemlji uza sve svoje poteškoće i grešnost svojih članova. Crkva je slika kraljevstva Božjega na zemlji jer je vodi Duh Sveti i jer je mistično Tijelo Kristovo. Nama, dakle, preostaje činiti samo ono što Isus kaže u današnjem evanđelju: „Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ Isus traži od svojih apostola da budu prepoznatljivi i to ljubavlju prepoznatljivi. I danas prolazi samo nešto što je prepoznatljivo, originalno, istinsko, bilo to da se radi o tehničkim proizvodima, bilo o hrani, a na poseban način traži se ljudska prepoznatljivost i to po dobroti i stručnosti. Isusov je život bio jako prepoznatljiv jer je išao i živio put ljubavi, kako prema Ocu nebeskome tako prema nama. Isus Krist čini sve novo upravo svojom ljubavlju prema nama. I na tu ljubav nas poziva govoreći: „ljubite jedni druge.“
Naravno da je ovo jako zahtjevna zapovijed. Ali, Isus želi da i čovjek daje svoj prilog u izgradnji boljega svijeta, Božjega svijeta kojeg opisuje sv. Ivan u svom viđenju, u Knjizi Otkrivenja. Bog je dao čovjeku stvaralačku moć, obdario ga je snagom ljubavi, dao mu sposobnosti koje treba aktivirati, dao nam je zadaću koju trebamo ostvariti. Nije li najljepši opisa Kristovih učenika na samom početku Crkve bio taj kada su ljudi govorili: „Gledaj kako se ljube međusobno.“ To je ono što Krist od nas očekuje ovdje i sada. To su njegove današnje riječi: „Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ „Druge“ nam nema. Amen!

fra Josip Klarić

Evanđelje: Iv 13, 31-33a.34-35

Pošto Juda iziđe iz blagovališta, reče Isus: »Sada je proslavljen Sin Čovječji i Bog se proslavio u njemu! Ako se Bog proslavio u njemu, i njega će Bog proslaviti u sebi, i uskoro će ga proslaviti! Dječice, još sam malo s vama. Zapovijed vam novu dajem: ljubite jedni druge; kao što sam ja ljubio vas, tako i vi ljubite jedni druge. Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.«

NOVO NA STRANICI

VIŠE:

Župne obavijesti (od 3. d...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 25. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 18. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...

Župne obavijesti (od 11. ...

RASPORED BOGOSLUŽJA I OBA...